Ironman melbourne kona slots 2015

Ironman melbourne kona slots 2015 h1>

Komme til Kona: Grunnleggende.

De fleste utoverne (98 prosent) som gjor det til startlinjen i Kona, tjener sine plasser gjennom kvalifikasjoner eller gjennom Lottery and Legacy Program. IRONMAN Lotteriet startet i 1983 takket v re visjonen til en av IRONMANs grunnleggere, John Collins, som en mate a gi utovere av alle muligheter muligheten til a kvalifisere seg til verdens mest utfordrende en-dag utholdenhet. Siden 2012 har IRONMAN Legacy-programmet 100 spilleautomater som har konkurrert i minst 12 IRONMAN-hendelser, men har aldri konkurrert pa verdensmesterskapet.

Offisielle kvalifiserende hendelser belonner IRONMAN World Championship-slots til deres toppaldergruppespillere. For kvalifiserende spilleautomater tildeles minst ett spor til hver aldersgruppe kategori, bade mann og kvinne. Sluttutdeling er bestemt pa lopedag basert pa antall offisielle startere i hver aldersgruppe. Hvis det ikke er noen forretter i en bestemt aldersgruppe, blir den sporet flyttet til neste beregnede aldersgruppe i kjonn, basert pa det faktiske antall aldersgruppestartere i hver aldersgruppe i lopet.

Hvis en automatisk kvalifiserer i en aldersgruppe velger a ikke ta sporet, ikke delta i IRONMAN World Championship Slot Allocation og Rolldown Ceremony, eller allerede har kvalifisert, kan den neste kvalifiserte etterbehandleren i den aldersgruppen kreve sporet som har rullet ned. Hvis det ikke er flere kvalifiserte etterbehandlere i en bestemt aldersgruppe eller ingen andre etterspillere som er til stede ved IRONMAN World Championship Slot Allocation og Rolldown Ceremony i den aldersgruppen, blir det uoppfordrede sporet reallokert til en annen aldersgruppe innenfor kjonn, basert pa idrettsutovere til-slots ratio. Aldersgruppen innen kjonn med de storste idrettsutovere vil motta det forste omfordelte sporet, etterfulgt av det neste storste forholdet som mottar den andre reallokaliserte sporet (hvis aktuelt), og sa videre.

Spilleautomater for IRONMAN World Championship og IRONMAN 70.3 World Championship streber mot proporsjonal allokering, og aldersgruppene med de fleste idrettsutovere far mest mulig slots. Proportional representasjon forer til likeverdig prestasjon og en enkelt standard for fortreffelighet pa tvers av kjonn og aldersgrupper ved IRONMANs verdensmesterskapsarrangementer. Idrettsutovere som kvalifiserer for Kona alle oppnar en felles standard for fortreffelighet i forhold til sine jevnaldrende. Filosofien er at vanskeligheten med a kvalifisere til var verdensmesterskap skal v re lik menn og kvinner og for hver aldersgruppe, og systemet er utformet for a levere dette resultatet. For eksempel betyr proporsjonal representasjon at aldersgruppen M40-44, som globalt representerer mer enn 20 prosent av IRONMAN-idrettsutovere, ogsa er den storste aldersgruppen i Kona.

Systemet er ikke perfekt. Siden IRONMAN forplikter seg til at hver aldersgruppe har minst ett kvalifiserende sted, og at slots ikke tatt i en aldersgruppe ruller ned i kjonn, far kvinner, forholdsmessig, flere plasser for Kona. I 2014 var 19 prosent av IRONMAN-idrettsutovere som konkurrerte i fulldistanse kvalifiserende lop rundt om i verden, mens 28 prosent av de som konkurrerte i Kona var kvinner. Det samme gjelder i de faglige rangeringene pa grunn av Kona Points Ranking-systemet kvalifiserende prosess: 34 prosent av pro-idrettsutovere som konkurrerer pa kvalifiserende lop i fjor var kvinnelige, men 42 prosent av fagfolkene som kjorte pa Big Island var kvinner.

Malet med Kona-kvalifiseringssystemet er a sikre at aldersgrupper, uavhengig av kjonn eller alder, har omtrent samme vei til Kona. I denne anden ville det v re urettferdig at Kona-representasjon av kvinner eller bestemte aldersgrupper ville v re urettferdig, da de ekstra sporene ville komme pa andre bekostning. Det ville ogsa skape en separat, lavere prestasjonsstandard for den vilkarlige fordelte gruppen, som er antitetisk mot IRONMANs and.

IRONMAN er forpliktet til a oke kvinnelig deltakelse i triatlon. I siste instans onsker IRONMAN a se et balansert antall menns og kvinners slots takket v re den generelle veksten av kvinnelig deltakelse i sporten. Women For Tri-initiativet med Life Time Fitness er designet for a identifisere mater a oke kvinners deltakelse i triathlonens sport, noe som i sin tur skal oke bade det relative og det absolutte antallet kvinnelige idrettsutovere som kjorer i verdensmesterskapsarrangementer. Vi gleder oss til a spille en ledende rolle i a oke kvinnelig deltakelse i triathlonens sport.

Derfor er det ingen endringer i dagens kvalifiseringsprosedyrer i 2015.

fa nyheter og lop oppdateringer.

Copyright & copy; 2001-2018 World Triathlon Corporation (WTC). Alle rettigheter reservert. IRONMAN & reg ;, IRONMAN TRIATHLON & reg ;, M-DOT & reg ;, IRONMANLIVE.com & reg ;, IRONMAN.COM & trade; og 70,3 & reg; er varemerker for WTC.

Enhver bruk av disse merkene uten WTCs uttrykkelige skriftlige samtykke er forbudt.