Roulette Online Regler.

Roulette Online Regler.

De regler av Roulette: Hvordan spiller du roulette?

Veldig elsket av millioner av casino-besokende over hele verden, og ikke uten grunn: Roulette Online er en av kasinospillene som i stor grad avhenger av lykke og hvor, dessverre, har huset ogsa en fordel. Den roulettewiel er egentlig ikke mer enn et roterende disk med vakker rundt omkanten som omgir rundene, og likevel er det blitt sa ikonisk at du na er en ung eller gammel person som onsker a nevne et kasinospill, det er sannsynligvis som forst med dette. Den lykkesfaktor er sa stor del av det roulettehjulet at nar ballen i den ytre utkanten av hjulet gar, er det ingen regler eller strategier som kan brukes til a gjore balletten i et bestemt omrade.

Det eneste du kan sjekke nar du spiller online spiller, er a avgjore hvor du plasserer spillene dine, og dette gjor deg ved a sette dine chips pa bestemte numre, farger eller seksjoner som du mener at de har storst mulighet for en god utbetaling. Hvis du legger til dette, er dine muligheter ogsa storre, eller mindre, hvis du spiller pa en europeisk eller en amerikansk hjul. Ved tradisjonell roulette finnes det pa en wiel nummer a finne fra 1 til og med 36, plassert i en hvilken som helst rekkefolge, og varierende svart og rod. Ved en europeisk roulettehjul er det en eneste gronn boks med en 0, ved amerikansk roulette er det to av de to boksene, med i den andre boksen en 00. Denne ekstra boksen gir kasinoet med amerikansk roulette et storre husfordel, og om dette er det den amerikanske versjonen av roulette noe mindre fordelaktig enn den europeiske versjonen. Hvis du vil forsta hvordan du spiller roulette, ma du se disse forskjellige forskjellene.

Fordi roulette et spel er det originale fransk er det mange franske uttrykk som fortsatt brukes til a beskrive de roulette regler og strategier som man bruker til a oke sine eller hennes muligheter til a oke. Disse rulettreglene vil bli beskrevet pa denne siden, og du kan ogsa finne noen korte beskrivelser av reglene pa var side om Roulette-begreper.

Hvordan spiller du Roulette: Tilbake til grunnlaget.

Als Roulette er ditt spill, har du lykke. Spillet finner du tilbake i nesten alle online kasinoer. Hvis du tenker at Roulette ditt spill kan v re, men du vet ikke hvordan du skal spille spillet eller hvordan det fungerer online, er det her de grunnleggende reglene:

Hvis du ser en roulett tabell ser du en design med nummerene 1 til og med 36 og en boks med en 0 (hvis du spiller europeisk roulette) eller hvis du har amerikansk roulette, spiller du en ekstra bok med 00.

Det er meningen at du vil anbefale hvor ballen gar i lopet av neste runde, og du kan satse pa rod eller svart, et enkelt nummer, en gruppe numre, hvor forskjellene varierer per sats. En enkel regel om hvordan roulette fungerer og hvordan de mulige forholdene ligger, er folgende: jo storre er sjansen for at du vinner, hvor lavere utbetalingen er.

De kansen ved Roulette: de sannheten.

En roulette design er nummerert van 1 til og med 36, noe som skulle bety at hvert nummer omtrent en gang per 36 runder skulle vises. For hver gang det vises et bestemt nummer, vil det spesifikke nummeret de neste 35 rundene ikke lenger matte vises. De muligheter at et nummer vises er 35 pa 1, og det samme gjelder utbetalingen er hvis du har et bestemt nummer. Hvis du har et nummer, kan du se pa et spill pa linjen mellom to numre, hvor du ma si at en av de to nummerene kommer ut, er utbetalingen 17 pa 1. Hvis du er pa hjornet der fire numre sammenfaller din chip, og sa innsatsen pa at utfallet er en av de fire numrene er, er utbetalingen 8 pa 1. Hvis du far en numre fra en av de tre kolonnene, er utbetalingen 2 pa 1, mens du ser pa fargen eller like-ujevnt, 50 / 50 utbetalt. Sa langt, alt er godt a forsta. Men det problem med roulette er at det ikke er sa enkelt som vi har beskrevet ovenfor, siden det ogsa er gronne vakker med nuller som sorger for boligfordeler for kasinoet. Mot den gronne boksen med null, gjor kasinoet deres penger. Pa grunn av at det eksisterer disse fagene, er det mulig at du har et individuelt nummer pa 37 pa 1, og ikke 35 pa 1.

Innsettingsmuligheter ved roulette: det eneste spillet hvor du ikke kan velge!

Ved mange forskjellige kasinospill har de forskjellige spillene ulike utbetalingene som normalt er basert pa hvor mye spilleren er involvert. Ved craps har du noen innsatser som har en boligfordel pa 2%, og andre bets som har en boligfordel pa 10% har: det er alltid a endre regler slik at du selv kan planlegge en plan som gjor det mulig det er den tiden du har i et kasinospill som soker slutt lukrativ nok.

Ikke som hos mange andre kasinospillere har du alltid en husvoordeel som det samme er, hvilken innsats du ogsa gjor, men det betyr ikke at mulighetene for at du alltid blir den samme. Dette er noe du ma huske nar du spiller roulette. Hvis du spiller pa svart, vil du nesten sikkert halvparten av tiden du vinner pa (de 0 sorger for at du ikke har 50 prosent sjanse), men hvis du er pa et individuelt nummer, vil du bare se pa 37 eller 38 gang, avhengig av hvilken wiel du gokt. Bets motte mindre muligheter betalinger bedre ut, men pa lang sikt er resultatet det samme, hvor du ogsa plasserer dine chips. Sa hvilke alternativer har du ved roulette? I listen nedenfor far vi se de mulighetene du har med enkelte spill, bade pa amerikansk og europeisk roulettehjul. Som du kan se er mulighetene hos den europeiske hjulet alltid bedre, siden det ikke er dobbel pa 0 pa hjulet.

Kans a vinne (Am wiel): 37 op 1.

Kans a vinne (Eu wiel): 37 op 1.

Utbetaling: 35 op 1.

Kans a vinne (Am wiel): 18 op 1.

Kans a vinne (Eu wiel): 17.5 op 1.

Utbetaling: 17 pa 1.

Kans a vinne (Am wiel): 11.67 pa 1.

Kans a vinne (Eu wiel): 11.33 pa 1.

Utbetaling: 11 pa 1.

Square-innsats: En innsats pa fire numre.

Kans a vinne (Am wiel): 8.5 op 1.

Mulighet for a vinne (Eu wiel): 8,25 pa 1.

Utbetaling: 8 pa 1.

Kans a vinne (Am wiel): 6.6 op 1.

Mulighet for a vinne (Eu hjul): Ikke tilgjengelig.

Utbetaling: 6 pa 1.

Kans a vinne (Am wiel): 5.33 pa 1.

Mulighet for a vinne (Eu wiel): 5,17 pa 1.

Utbetaling: 5 pa 1.

Mulighet for a vinne (Am wiel): 2,17 pa 1.

Kans a vinne (Eu wiel): 2,8 pa 1.

Utbetaling: 2 pa 1.

Kans a vinne (Am wiel): 1.05 op 1.

Kans a vinne (Eu wiel): 1.01 pa 1.

Utbetaling: 1 pa 1.

Kans a vinne (Am wiel): 1.05 op 1.

Kans a vinne (Eu wiel): 1.01 pa 1.

Utbetaling: 1 pa 1.

Kans a vinne (Am wiel): 1.05 op 1.

Kans a vinne (Eu wiel): 1.01 pa 1.

Utbetaling: 1 pa 1.

European Roulette Rules: Ga alltid europeisk som det kan!

Sa na har vi alle muligheter for innsats og de tilhorende mulighetene du har gjennomgatt, vi kan ta en titt pa de roulettereglene som gir deg en enorm fordel pa roulettebordet. Uansett hva du kanskje har hort i mange kasinoer, er roulette et spill hvor mer enn bare lykke kommer til a se, hvorfor er det sa mange mennesker som er dumme pa det. Den spilleren kan velge fra de spill han legger og hvor hoy er eller hennes innsats vil v re. Nar alle spillene er ferdige, motes flere forskjellige sjetonger, slik at spillerne kan utmerke seg, er deaktivert, fortsetter de a kutte. Pa det oyeblikk det er ballen i en av kassene, ringer den croupier det resultatet om, harkt de losende innsatsene inn og gir de vinnende innsatsene sine utbetaling.

Her slutter de ikke, det er nemlig ekstra rouletteregler som danner noen kasinoer og gokhuizen, slik som de ‘La Partage’ og ‘En Prison’ -reglene, vi dor begge sammen, for a se hva de er for a legge til for roulettespelen. Bade de ‘La Partage’ og ‘En Prison’ -regelen er nyttige regler for bruk, og hvis du skal velge online, eller bare hjemme en rask spill av roulette spiller, anbefaler vi deg a forhandsdefinere hvilke av folgende regler du vil bruke under spillet.

«En fengsel» regel.

Hvis det kommer til denne spesielle rollespillet, ma du som spiller huske at det bare kan brukes ved betting som er like utbetalt. Hvis det er slik at en ball pa en 0 fall har du som spiller to muligheter:

De halve innsatsen kommer tilbake, og derfor forsvinner den andre halvdelen OF.

De bet ‘en fengsel’ holder ved neste spinn for en alt eller ingenting gok. Hvis den neste spinn igjen er 0, er det ikke slik som det er spilt, det gar deg hele veien. Hvis det folgende er tilfellet, er det satt inn, far du som spiller du pengene tilbake.

«La Partage» Regel.

I motsetning til den tidligere nevnte ‘En Prison’ -regelen, blir spilleren her eller hun halvt innsats og har ikke muligheten til a sette dette spillet ved en neste runde. ‘La Partage’ er ogsa brukt ved de ytterste spillene: rod / svart, hoy / lav, jevn / ujevn og kan ogsa brukes hvis resultatet er 0.

Maksimum og Minste innsats: Hvor ligger gr nsen?

Noen kasinoer handterer maksimale og minste innsatser pa de roulettetafel, slik at spillerne vet hva de kan satse pa. Dette er spesielt praktisk for folk som er seriose nar det kommer til a styre deres penger under gokken, og at de holder pa med budsjettet (les mer om pengehandtering ved roulette pa denne siden). The total amount of the bets of a player must be above the minimum bet amount, but the maximum bet will normally only be used for a bet on an individual number. Den maksimale innsatsen kan forandre seg hvis et spill pa en annen mate blir plassert, for eksempel ved folgende: Den maksimale innsatsen ved et spill pa et par er det dobbelte av maksimum ved en innsats pa et individuelt nummer, maksimal innsats ved et hjorne Bet ‘er fire ganger den maksimale van ved en innsats pa et individuelt nummer. Denne begrensningen blir satt pa det belopet som kasinoet kan tilby a miste. For mer informasjon om disse begrepene, les var side om Roulette termen.

Amerikanske Roulette Regler: Ikke for alle!

I bade Nord-Amerika og Karibien kommer du til a mote de roulettehjulene som inneholder en gronn boks med dobbelte 0, og at alle spillene (med mindre du har satt pa de gronne boksene) er mistet nar balletten er i en boks. Dette har som folge av at sjansene er darligere for spilleren og den hjemmefordelen hoyere for kasinoet. Pa grunn av denne grunnen er roulette i denne delen mindre popul r enn i andre deler av verden.

Her kommer det at noen amerikanske kasinoer gir et ekstra bud for a danse de ‘Basket Bet’. Her finner du bets pa samme mate som ved en ‘Line Bet’, pa utsiden av skilleveien mellom rattet med 0 og ruten hvor 1, 2 og 3 star. Denne innsatsen betaler 6 pa 1 ut, med darligere muligheter enn ved hver annen roulette-innsats. Legg merke til dette godt og innse at det ikke alltid er goy a gjore det pa amerikansk mate.

Ikke hold igjen, spill dagens roulette online!

Mer enn alle andre kasinospillere dreier det seg spesielt om a velge den riktige hjulet. Ved hver online kasino blir dette alltid godt angitt, og hvis du er slank, og bedre muligheter vil ha, nar du spiller, kan du, som uttalt, bedre ta en europeisk hjul enn en amerikansk. Her kommer det til at du som roulette spiller ma v re sikker pa at det online kasinoet til valg inneholder en tilfeldig nummergenerator som gjor at utfallet av hver runde totalt er tilfeldig. Fordi det ved roulette alle kommer pa lykke, vil du ikke ha det som en online kasino bak skjermbildene resulterer i, for a fa dem til a bli enda storre. Alle kasinoer i vare toplister er valgt pa deres rlighet, men ogsa deres gode bonuser og gode utbetalinger, sa hvis du gjor presse for at vi kan gjore noe med CasinoTop10.net, forsikrer vi at vi gjennom var noyaktige utvalg ikke far problemer her og at du kan spille med en trygg hjerte.

I tillegg ma du alltid lese de vilkar som hver casino har, slik at du bare kasinoet velger a do veldig godt nar du passer. Resten er til deg, og der er roulette en av de enkleste spellene pa nettet, og du ma bare velge hvilken sum du vil bruke pa et nummer eller en gruppe nummer, og deretter resultatet av det er a vente. Duimen for happiness er alt du kan gjore. Som siste rad pa vegne av CasinoTop10.net, gir vi deg folgende: Ta forst tid til a se de beste tilbudene for du begynner a spille, siden du har mange bonuser pa mange kasinoer som kan utvides for din husvurdering. Ekstra penger er selvfolgelig aldri vekk, hvor mye lykke har du ogsa. Sa v r sa snill, velg et kasino fra var toplist, og ikke glem at det ikke bare gjelder a vinne, men ogsa om hvordan du bruker reglene. Veldig hyggelig!

CasinoTop10 er den ubestridelige guide med online kasinoer for den erfarne spilleren. Besok oss regelmessig for a holde deg oppdatert pa ny informasjon og de siste oppdateringene. Se gjennom vare objektive online kasinobesprekelser.